dec.
08

2014. évi Nukleáris Technikai Szimpózium


2014. évi Nukleáris Technikai Szimpózium

Pakson, az Erzsébet Nagy Szálloda adott otthont a Magyar Nukleáris Társaság immáron XIII. Nukleáris Technikai Szimpóziumnak, melynek kiemelt témái között szerepelt a paksi 2003-as üzemanyag sérülés következményeinek elhárítása, a C15 bevezetése, a tervezés alatt álló Paks II. beruházás, az új generációs reaktorok, a fúziós technológia és az új atomerőmű építéséhez szükséges kompetenciák.

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT - http://nuklearis.hu/ ) – közhasznú – feladatának tekinti a nukleáris kultúra fejlesztését és annak elősegítését, hogy a nukleáris módszereket békés célra, minden területen szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon használják, és ennélfogva ezek a módszerek az emberek egészségét, életkörülményeit ne veszélyeztessék, hanem javítsák. A Társaság azon munkálkodik, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához. Mint az Európai Nukleáris Társaság (European Nuclear Society - ENS - http://www.euronuclear.org/ ) aktív tagja, céljai között szerepel: - elősegíteni az atomenergia és az ionizáló sugárzások biztonságos és környezetbarát hasznosítását; - szakmai fórumot teremteni a nukleáris területen dolgozó szakemberek számára; - elősegíteni a nukleáris technológiákkal kapcsolatos ismeretek oktatását - az általános és középiskolától kezdve az egyetemi oktatáson át a felnőttoktatásig; - a közvélemény tájékoztatása az elektronikus és nyomtatott sajtón, valamint egyéb fórumokon keresztül; - fellépni az atomenergia és az ionizáló sugárzások helytelen és ennél fogva a társadalomra veszélyes felhasználása ellen; - szakmai civil szervezetként közreműködni a nukleáris területre vonatkozó jogi szabályozás kialakításában; - nemzetközi szinten képviselni a hazai nukleáris szakmát.

Társaságunk vezetősége nem babonás, töretlen várakozással tekintett az idei, immáron 13. Nukleáris Technikai Szimpózium, a hazai nukleáris szakma legfontosabb szakmai fórumának megszervezésére. Idén is nagy volt az érdeklődés: a hazai kutatóintézetek, az egyetemek, a tervező cégek, a hatóságok és az atomerőmű szakemberei közül több mint százan – harmaduk előadással – jelentkezett a december 4-5. közötti paksi tanácskozásra – tájékoztatott Dr. Hózer Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Energiatudományi Kutatóközpont Fűtőelem Laboratórium vezetője, a(z) MNT elnöke.

Cserháti András, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője, a(z) MNT elnökség tagja, az ENS idei Jan Runermark-díjasa, a kétnapos program főszervezője méltán lehet elégedett. A felfokozott szakmai érdeklődésre való tekintettel, kiemelt módon foglalkoztak idén Paks II. témakörével. Az engedélyezés kérdéseiről, a paksi kapacitás fenntartási projekt aktuális kérdéseiről is elhangzott egy-egy előadás, valamint az orosz atomenergetikai gépgyártás fejlődése és jövője is terítékre került Pakson. A hagyományos kerekasztal beszélgetés szereplői (Eck József, Szőke Larisza, Mercz Zsolt projektvezetők és Cserháti András moderátor) ezúttal a paksi atomerőmű kettes blokkján 2003-ban történt üzemanyag sérülés következményeinek felszámolását tekintették át. Mint azt az „anekdotákkal is fűszerezett” beszélgetés is tükrözte, egy nagyon összetett feladat volt, amit az elmúlt tizenegy évben sikerrel oldottak meg. A téma aktualitását az adja, hogy idén nyáron fejeződött be a „tömören lezárt, száraz tokokba csomagolt üzemanyag vasúti elszállításával”. A rendkívüli kihívásnak sikerült Pakson maradéktalanul megfelelni, és az orosz kollégáink hathatós segítségével – a biztonság elsődlegességével – tudtuk a szokatlan feladatok tömegét megoldani.

A sok kiváló előadás közül a mérnökkamarai tagság figyelmét most dr. Móga István okl. építőmérnök, a PŐYRY-ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. építész szakági főmérnökének az „Atomerőmű építés kompetenciái” címet viselő előadására szeretném irányítani. Az erőmű létesítés összetett feladatainak megoldása nagyszámú, egymástól idegen szakmai alapokon álló szakterület együttműködését kívánja az előkészítés-tervezés, a megvalósítás-kivitelezés, továbbá az ellenőrzés-felügyelet területén. A rendszerek, az ezekből álló struktúrák és a rendszerelemek biztos működése érdekében fokozottabb az igény a széleskörű együttműködés magas minőségére. A nukleáris biztonsági igénynek való megfelelés feltételeit vizsgálva kijelenthető, hogy a folyamat szereplőinek speciális képességekkel kell rendelkezniük. A tapasztalatok szerint megfelelő minőségű munka nagy biztonsággal, a nukleáris ismeretekkel rendelkező vállalkozótól várható. Ennek jelentős vonzata a humán erőforrás kompetenciájának fejlesztése. A beszállítói lánc potenciális vállalkozói nagy része várhatóan általános szakmai területről pályázik, a megfelelő képességek elérése érdekében stratégiai intézkedéseket kell hoznia. A előadásom témája a szükséges tudásterületek áttekintése.” – olvasható a szimpózium összefoglalójában. Az előadás nem előzmény nélküli, az NSZ-7 Nukleáris építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok területen szakértői jogosultsággal rendelkező kollégánk Nukleáris Delta – Milyen kompetenciákkal kell bírniuk Paks II. építőinek? c. cikke a Mérnök Újság 2014. szeptemberi számában jelent meg. Az általa kidolgozott és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Energetikai Tagozat keretén belül működő Nukleáris Energetikai Szakosztály szakemberei által lektorált és a(z) MMK vezetése által gondnokolt Nukleáris Energetikai Képesítés c. tervezés alatt álló tanfolyam általános célja: a gyakorló mérnökök és a nukleáris energetikához kapcsolódó tudományos területeken dolgozók továbbképzése annak érdekében, hogy a végzettek bekapcsolódhassanak a nukleáris energetikai projektek végrehajtásába. Külföldi példák is igazolják, a nukleáris létesítmények tervezése, megvalósítása, üzemeltetése és felügyelete a nem nukleáris alapvégzettségű szakemberektől is megköveteli a tudományos alapú, stratégiai iparág sajátosságai ismeretét. A tanfolyam célja, hogy bemutassa a szükséges kompetenciákat és segítse a szakemberek felkészülését a feladatok biztonságos és hatékony elvégzése érdekében. A hét modulos tanfolyami tematika kiemelt témái: A nukleáris energia polgári alkalmazásának bemutatása, a szakterület tudásanyagának összefoglalása. A szakterületek és a tervezett atomerőmű megvalósításában betöltendő szerepkörök ismertetése, ill. az iparág közös szemléletének és nyelvének kialakítása. Informált vevői tudásanyag széleskörű elterjesztése. A mérnöki tudás és tapasztalat, a nukleáris biztonsági kultúra integrálása. A pénzügyi feltételek biztosítását követően a kompetencia alapú – kettő + egy féléves – mérnökkamarai mesteriskola képzés interdiszciplináris és gyakorlati jellegű lesz.

A szakmai tanácskozással idén is összekötötték a társaság ünnepi közgyűlését, ahol átadták a(z) MNT által alapított díjakat. A Társaság több díjat is alapított a nukleáris kultúra terjesztésében, fejlesztésében, oktatásában kimagasló tudósok, kutatók és tanárok munkájának elismerésére. A Fermi fiatal kutató díjat Szieberth Máté, a BME Nukleáris Technikai Intézet adjunktusa kapta, az Öveges-díjat Csatári László debreceni Szent József Gimnázium fizika-informatika szakos tanár a „rendkívül hatékonyan és olcsón készített nukleáris mérőeszközeiért, elektronikáiért” érdemelte ki. Dr. Elter József, az MVM PA Zrt. főosztályvezetője Szilárd Leó-díjban részesült, a Simonyi Károly emlékplakettet pedig Pusztai István, a göteborgi Chalmers Egyetem posztdoktori kutatója kapta.

Gratulálunk a szervezőknek, a kiváló előadóknak és valamennyi díjazott kollégánknak!

Tudósított: Sipos László