máj.
29

A Magyar Mérnöki Kamara határozottan tiltakozik a kötelező iparkamarai tagság ellen

A Magyar Mérnöki Kamara, tagjai nevében határozottan tiltakozik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai javaslat: a kötelező iparkamarai tagság ellen.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2011. év végén történt módosítása valamennyi egyéni és társas vállalkozás számára kötelezően előírta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál történő regisztrációt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most arra tesz javaslatot, hogy az egyéni és társas vállalkozások számára a regisztrációs kötelezettség helyett a kötelező ipar kamarai tagság kerüljön előírásra.

A javaslat ellen a Magyar Mérnöki Kamara határozottan tiltakozik elsősorban azon tagjai nevében, akik egyéni vállalkozók, vagy betéti társaságot, azaz személyegyesítő társaságokat működtetnek, és melyeknek tevékenységét szakmai kamarai tagsággal rendelkező mérnökök végzik. Ebben a vállalkozási formában dolgozó mérnököket az MKIK javaslata kettős kamarai tagságra kötelezné, ami elfogadhatatlan.

Egyúttal kérjük a Kormányt, hogy a jogalkotás során a regisztrációt előíró 1999.évi CXXI törvény 2011.év végi önálló képviselői módosító indítvánnyal meghozott módosítását, alapos előkészítéssel vizsgálja felül annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a jelenleg fennálló többszörös fizetési kötelezettség. Ennek keretében legyen figyelemmel azokra a mérnöki szellemi szolgáltatásokat végző, tőkeegyesítő vállalkozásokra is, melyeknek tevékenységüknél fogva értelemszerűen a szakmai kamaránál nyilvántartásban kell lenniük.

Több európai állam gyakorlatát megvizsgálva, különösen az Ausztriában ill. Németországban érvényes szabályozás alkalmas arra, hogy biztosítsa a mérnöki szellemi szolgáltatások és az ipari-kereskedelmi szolgáltatások elkülönítését. Az osztrák, ill. német minta szerinti elkülönült szervezeti keretek biztosíthatják a megvalósításért való felelősség egyértelmű elhatárolását, a különböző mérnöki tevékenységek magas színvonalát és annak szakszerű és független ellenőrzését.

2014. május 29.