máj.
25

TMMK taggyűlés, Bohli Antal Ifjúsági-díj alapítás és szakmai fórum

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) tagsága az éves beszámoló taggyűlését, a 2016. évi kitüntetések ünnepi hangulatú átadását, és szakmai fórumát május 20.-án Szekszárdon tartotta. A jól sikerült szakmai program mellett a TMMK Alapszabály is megújult, valamint egy pályázati úton megszerezhető Bohli Antal Ifjúsági-díj alapításról is döntött a tagság.

Az idei évi taggyűlésen a megjelenteket Palotásné Kővári Terézia okl. építőmérnök, a TMMK 2015. november 27-én megválasztott új elnöke köszöntötte. Ezt követően Ribányi József okl. építészmérnök, a megyei közgyűlés alelnöke a köszöntő szavai mellett az újabb hétéves (2014-2020) európai uniós fejlesztési ciklusról szólt és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évi megyei keretfelhasználást is ismertette, amely jelentős fejlesztéseket tesz lehetővé önkormányzatok és a vállalkozások számára is. Az MMK Elnökséget idén Sipos László TMMK alelnök, az MMK Elnökség tagja képviselte, aki felhívta a tagság figyelmét, hogy közvetlen környezetünkben lévő kollégát kapacitáljuk arra, hogy mielőbb vegyék fel a TMMK irodában a Mérnök igazolványt és nyilatkozzanak a következő petíció kapcsán: A mérnöki munka megbecsülése érdekében támogatom, hogy a projektek megalapozó mérnöki tervezési munka ellenértéke az uniós projektek esetén önálló költségtípusként legalább a projektek 7 %-áig elszámolható legyen.

Az idei TMMK kitüntetések kapcsán a méltatásokat – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a TMMK alelnök készítette és a megjelentek számára egyenként ismertette:
•    Dr. Germán Endre okl. fizikus több évtizedes kiemelkedő mérnöki és közösségi tevékenységéért Kőrösi Miklós Díjat kapott. A paksi atomerőmű nyugdíjasaként is aktív kollégánk alapító, sőt két választási ciklusban Elnökségi tagja volt a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának és alapítója tagja az MMK Környezetvédelmi Tagozatának, melynek egy ciklusban Elnökségi tagja is volt.
•    Füredi Ferenc okl. gépészmérnök az elmúlt években kifejtett kiemelkedő alkotói tevékenységéért az Alkotói Díjat vehette át. Kollégánk jelentős tapasztalatokat szerzett tervezőként, kivitelezőként és műszaki ellenőrként. Az egyre összetettebb projektekben – melyek értéke alkalmanként a több milliárd forintot is elérte – edződve ma már kiemelkedő tudású/gyakorlatú épületgépész-mérnök.
•    A TMMK Elnöksége Örökös Tag címet adományozott azon 75. életévet betöltött tagjai részére, akik kiemelkedő munkásságukkal, magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A 2016. évi díjazottak A-B-C sorrendben: Bagdy László villamosmérnök; Jóföldi István okl. építőmérnök, városépítési és városgazdasági szakmérnök; Molnár János okl. építészmérnök és Tóth György okl. villamosmérnök, atomerőművi szakmérnök.

Az ünnepi, magasztos pillanatok után következett a jogszabályokban előírt kötelező feladatok teljesítése. A TMMK Elnökség által a tagság számára megküldött 2015. évi kamarai tevékenységekről, a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz és a 2016. évi tervekhez a TMMK Elnöke fűzött néhány gondolatot. A Felügyelő Bizottság beszámolóját Hucker Csaba FB Elnök ismertette. Ezt követően néhány kérdés és hozzászólás után a tagság elfogadta az előterjesztett dokumentumokat. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tájékoztatóját Batu Árpád EFB Elnök ismertette, melyet a tagság tudomásul vett. Külön napirendi pontként Szeleczki József Titkár ismertette az TMMK Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat, melyet a tagság elfogadott.

Ezt követően Palotásné Kővári Terézia felolvasta Bohli Antalné szívhez szóló válasz-levelét, mely arról biztosít bennünket, hogy a család teljes támogatását megadja korábbi elnökünk nevének használatához egy új, ifjúság számára megalapítandó díj létrehozásához. Szente Károly TMMK Elnökségi tag szóbeli kiegészítést tett az általa előkészített és írásban megküldött Bohli Antal Ifjúsági Díj tervezethez. A tagság érdeklődését, tenni akarását és szakmai aktivitását jelezve több mint félórás vita után jelentős módosításokkal fogadtuk el az internetes honlapunkon rövidesen megjelenő végleges pályáztatásra alkalmas kitüntetési szabályzatot. Bölcs döntést hozva az új díjjal együtt a korábbi díjak összegét is 150 ezer forintra emeltük, valamint a jelölések időpontját egy hónappal meghosszabbítottuk.

A szakmai fórumra egy rövid szünet után került sor. Elsőként Dr. Germán Endre: Csernobil 20/30 éve a paksi atomerőmű környezetellenőrzésében címet viselő prezentációt láthattuk/hallgathattuk, majd a korábbi gyakorlatnak megfelelően az Alkotó díjasunk Füredi Ferenc: Gépészet az építészetben c. fotókban nagyon gazdag előadása győzött meg bennünket, hogy jól döntöttünk az idei szakmai elismerések odaítélése terén.

Sipos László József, a TMMK alelnöke