dec.
02

A TMMK szakmai fóruma, rendkívüli tisztségviselő-választó taggyűlése

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) szokásos őszi szakmai fórumára és sajnálatos módon rendkívüli tisztségviselő-választó taggyűlésére 2015. november 27-én Szekszárdon, a Mészáros Borházban került sor. 1996-ban az országban elsőként Szekszárdon alakult meg a mérnökök megyei kamarája, úgy most is a területi kamarák közül elsőként itt választottak - Palotásné Kővári Terézia okl. építőmérnök személyében - mérnöknőt megyei kamarai elnöknek.

A TMMK szekszárdi szakmai fórumát és taggyűlését – elmúlt évek gyakorlata, így a várakozásnak megfelelően – hetvenhat kolléga, tagságunk közel húsz százaléka tisztelte meg. Idén az is segített a mozgósításban, hogy Molnár Tamás Magyar Mérnöki Kamara (MMK) kabinetvezető és tudásközpont vezető segítségével a jelenlévők átvehették a www.mmk.hu honlapon Korszerű igazolvány segíti a mérnököket c. cikkben meghirdetett, a szakemberek igazolására szolgáló, személyre szóló, aláírással ellátott plasztik-kártyát is.
A szakmai program első részében az országosan és különös tekintettel a Bács-Kiskun és a Tolna megyében is nagy várakozással, szakmai szempontokból nagy figyelemmel kísért Kalocsa-Paks Duna híd tervezésének előkészítő munkáiról látványelemekkel bővelkedő prezentációkkal számolt be Sitku László, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ hídosztály vezetője valamint Pál Gábor, a Hegymagas Tanácsadó és Szolgáltató Kft. hidász szakértője.

A rendkívüli tisztségviselő-választó taggyűlés első részében Sipos László József TMMK alelnök, az MMK Elnökség tagja a résztvevők köszöntése után egy Ernest Renan francia írótól kölcsönzött idézettel („Az érdekek egyezése kevés a nemzet megalkotásához, mert érdekközösségekből jórészt kereskedelmi szerződések jönnek létre.”) emlékezett meg a közelmúltban elhunyt barátunkról. Bohli Antal (1942-2015) Elnök úr a TMMK megalapítása óta a munkájával bizonyította és számunkra is iránymutatásként adta, hogy az érték-elvűséget mindig előbbre kell tartani az érdek-elvűségnél, ahogy az operatív, néha taktikai elemeket is tartalmazó munkálkodásunk csak jól megfogalmazott értékhez ragaszkodó stratégia mentén végezhető hatékonyan. A jelenlévők néma felállással, főhajtással adóztak Bohli Antal okl. építészmérnök emlékének.

A meghívott vendégek közül elsőnek Rónay István MMK alelnök köszöntötte a tagságot, néhány gondolatban emlékezett Bohli Antal Elnök úrra, és tolmácsolta Barsiné Pataky Etelka MMK Elnök-asszony jókívánságait is.  Dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott nevében Kadlicskó Krisztián állami főépítész köszöntő szavaiban a rohamosan változó jogszabályi környezetre és a mérnökök építészek egymásra utaltságára, az együttműködésre hívta fel a tagság figyelmét.

Ezt követően Kaveczki László, a TMMK Választási jelölőbizottság elnöke tájékoztatta a tagságot a jelölésről és a választás menetéről. Megtudtuk, hogy a www.tmmk.hu Hírek rovatában is jelzett öt Elnökségi tag-jelölt közül Simon Zoltán épületgépész-mérnök és Szinger Ferenc villamosmérnök visszaléptek, így helyszíni jelölés nem lévén Palotásné Kővári Terézia okl. építőmérnök Elnök-jelöltként, míg Kőműves Krisztián okl. építőmérnök, Németh András földmérő mérnök, geodéziai információs rendszer szakmérnök, okl. építőmérnök és Szente Károly földmérő mérnök TMMK Elnökségi-tag jelöltként került fel a szavazólapokra.

A szakmai fórum második részében Katona Ferenc, az E.R.Ö.V. Zrt. főmérnöke mutatta be a Szekszárd központú cége működését, különös tekintettel az üzemeltetési, gazdálkodási feladataikra. Ezt követően Szente Károly, a Meridián Kft. ügyvezetője az E-közmű nyilvántartás rejtelmeibe vezette be az érdeklődő hallgatóságot.
A kiváló szakmai programok után került sor a választási eredmények kihirdetésére. Kaveczki László bejelentette, hogy a szavazáson részt vett 75 fő 100 %-ban szavazott bizalmat Palotásné Kővári Terézia, korábbi TMMK Elnökségi tagnak. Amíg 1996. november 7-én az országban elsőként Szekszárdon alakult meg a mérnökök megyei kamarája, úgy most is a területi kamarák közül elsőként itt választottak mérnöknőt megyei kamarai elnöknek. 39 szavazattal lett TMMK Elnökségi tag Szente Károly, aki megköszönte a bizalmat és egyben jelezte, hogy az összeférhetetlenség feloldása miatt lemond a Felügyelő-bizottsági tagságáról. Nem volt szükség további jelölésre és választásra, ugyanis a www.tmmk.hu Tisztségviselők alkönyvtárban olvasható, a TMMK 2013. április 12-én tartott tisztújító taggyűlésen Felügyelő-bizottsági I. póttagnak választott Reichardt László okl. vegyészmérnök, vízminőség-védelmi szakmérnök lépett Szente Károly helyébe, így a 17-0109 sz. alapító tag kollégánk immáron állandó tagja lett a jelzett bizottságnak.

A megválasztott TMMK Elnököt elsőként Barta Lajos, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara (www.bkmmk.hu) Elnöke köszöntötte és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (www.bamernok.hu) és Somogy Megyei Mérnöki Kamara (www.smernok.hu) elnökei nevében is biztosította az új tisztségviselőket és a tagságot, hogy az eddig kialakult kapcsolat a továbbiakban is fejlődni fog. 

Legvégül Sipos László József  alelnök a tagság nevében köszöntötte a megválasztott új Elnököt, aki átvéve az irányítást, a következő mondatokkal zárta a taggyűlést:

„…Minden eddigi pozitív elképzelést támogatva szeretném folytatni a megkezdett utat, a TMMK már eddig is végzett munkáját, tovább vinni a bevált szokásainkat, amit kiegészítenék néhány új gondolattal:

•    A Magyar Mérnöki Kamarában végzett országos jelentőségű szakmai és tagozati munkánkat az elvárásoknak megfelelően továbbra is folytatni kívánjuk.

•    Törekszünk a régiónkban működő társkamarákkal eddig is fenntartott jó kapcsolat ápolására, közös rendezvények szervezésével, szakmai továbbképzések lebonyolításával a régiónkban működő akkreditált intézmény felkérésével, közreműködésével. Tagjaink igényének megfelelően szeretnénk minél több alkalommal helyben megszervezett továbbképzést biztosítani, ezáltal is csökkentve többletterheiket.

•    Támogatjuk, segítjük a megyében működő szakcsoportok munkáját (geodéziai, épületgépészeti, tartószerkezeti és vízgazdálkodási), illetve fiatal mérnökkollégák bevonásával a kamarai munkába ösztönözni kívánjuk további szakcsoportok létrehozását pl. a közlekedési, villamos, és környezetvédelem szakterületén.

•    Törekedni fogunk a már kialakult kamarai jó kapcsolatok ápolására, fenntartására a megye legfontosabb közintézményeivel, a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Önkormányzattal, és a települési önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, a megyénk gazdálkodó szerveivel, és a legnagyobb létszámú mérnököt foglalkoztató és egyben a legnagyobb támogatónkkal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel. Tovább szeretnénk vinni a megkötött együttműködési megállapodásainkat, felülvizsgálva az abban foglaltakat, kiegészítve a Partnereinknek nyújtott mérnöki segítséget, kihasználva újabb szolgáltatási lehetőségeinket. Fel kívánjuk venni a kapcsolatot az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezetőségével, amely szervezet az elkövetkezendő időszak országosan is kiemelt , mintegy 4 ezer milliárd Ft. beruházási összegű beruházásának gazdája.

•    Továbbra is élni szeretnénk a Tolna Megyei Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásban foglaltakkal, mi szerint mérnökeink szaktudását igénybe véve támogatjuk a megyei fejlesztési elképzelések véleményezését, javaslatot teszünk az esetlegesen szükséges módosításokra, új javaslatok beépítésére a megyei fejlesztési programokba.

•    Nagyon fontos feladatunknak érezzük a megye mérnökeinek tájékoztatását a kamara munkájáról a megye városaiban megtartott kihelyezett elnökségi ülések alkalmával, ahol mindannyiszor meghívjuk a térségben dolgozó mérnökeinket a környezetükben megvalósult fejlesztések megismertetésével egybekötött szakmai napunkra is. Meghallgatjuk véleményüket, javaslataikat, és törekszünk azok foganatosítására.

•    Szeretnénk új kapcsolatokat kialakítani a megye meghatározó - az itt élő mérnökeink számára munkát biztosító - gazdasági szervezeteivel.

•    Kapcsolatépítési törekvéseinket leginkább vezérlő szempontok az alábbiak:
-    a megyében dolgozó mérnökök szakirányú végzettségüknek és a társadalomban betöltött szerepüknek megfelelő pozicionálása, illetve
-    a Mérnökkamara részéről adható szakmai támogatás

•    A szakmai szervezetekkel történő együttműködéseinket is szeretnénk tovább folytatni, KTE, MHT, ÉTE, a helyenként még hiányzó együttműködési megállapodások megkötésével. Részt veszünk az évek óta sikeresen működő Közlekedéstudományi Egyesület által szervezett szakmai programokon, és a mindig jól megszervezett szakmai kirándulásaikon. Támogatjuk az ÉTE által szervezett szakmai programokat, ahol a közelmúltban lehetőségünk adódott több sikeres rendezvényükön részt venni, amelyek alkalmával az elmúlt időszakban a közvetlen környezetünkben megvalósult nagyberuházásokat tekinthettük meg a műveket tervező és kivitelező mérnökök által megtartott műszaki ismertetéseken keresztül. Örömmel töltött el bennünket, hogy akár a tervezés fázisában, akár a kivitelezésben a helyben élő mérnök kollégáink, kamarai tagjaink is részt vehettek.

Több sikeres megyei szakmai napot tudhatunk magunk mögött, amelyet a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna megyei Területi Szervezetével közösen szerveztünk. Tervezem a TMMK és e szervezet közötti együttműködési megállapodás megkötését is.

•    Mindenen túlmutatóan megyei kamaránk egyik legfontosabb feladatának érzem a fiatal mérnök kollégák bevonását (tervezett munka bőven várható) a kamara munkájába, amelyet leginkább a szakcsoportokban és az elnökségben végzett tevékenységen keresztül tartok lehetségesnek.

•    Ösztönözni kívánjuk a kamaránknál nyilvántartott műszaki ellenőreinket és felelős műszaki vezetőinket is a Kamarába történő belépésre, hisz a kamarában az ő munkájukra is számítunk, párhuzamosan a részükre is biztosított szakmai oktatási szolgáltatásainkkal.

•    Tovább kívánjuk folytatni jól bevált szokásunkat, az évente megrendezésre kerülő és népszerű megyei Mérnökbál megtartását, amelyre az elkövetkező évben, 2016. február 13-án kerül sor.

•    Magas színvonalú szakmai munkát végző mérnökeinket továbbra is jutalmazni kívánjuk a kamaránk által alapított két díjjal, amelyet tervezünk kiegészíteni egy újabb, volt elnökünkről, Bohli Antalról elnevezett díjjal is, amelyet a 2016 májusában megtartandó taggyűlésünkön kívánunk elfogadtatni. Kérem a tisztelt kollegákat, a díjazásokra vonatkozó javaslataikat a taggyűlésük előtti felhívásokat követően tegyék meg.

Megköszönöm az elnökség, az alelnök, a titkár, a titkárság, a bizottságok eddigi ténykedését, akik munkájára továbbra is számítok.”

Készítette: Sipos László József, a TMMK alelnöke