Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
nov.
27

Sok új feladat vár még a Tolna megye mérnökeire

Szokásos éves szakmai napját tartotta csütörtökön a Tolna Megyei Mérnöki Kamara a Garay Élmény Pincében. A jogosításon, továbbképzésen és a minősítéseken túlmenően feladatának tartja a kamara az ehhez hasonló rendezvények megszervezését.

forrás: http://www.teol.hu/tolna/kozelet/sok-uj-feladat-var-meg-a-tolna-megye-mernokokre-582769

A megyénk mérnökei felkészültek a térség fejlesztési programjának a megvalósítására, hangsúlyozta Bohli Antal, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke.

Szokásos éves szakmai napját tartotta csütörtökön a Tolna Megyei Mérnöki Kamara a Garay Élmény Pincében. A jogosításon, továbbképzésen és a minősítéseken túlmenően feladatának tartja a kamara az ehhez hasonló rendezvények megszervezését. Megalakulása, 1996 óta rendszeresek a szakmai napok, amelyeken általában a jelenkor megyei mérnöki alkotásait mutatják be a szakmai közönségnek. A megye mérnökei felkészültek a térség fejlesztési programjának a megvalósítására, hangsúlyozta Bohli Antal, a kamara elnöke. Azt már ma is el lehet mondani, hogy ezeket a beruházásokat eddig is zömében a megyében dolgozó mérnökök hajtották végre.

Miután jó a kapcsolatuk a társszervekkel és tudományos egyesületekkel, jelesül a Magyar Hidrológiai Társaság és a Közlekedéstudományi Társaság Tolna Megyei Szervezetével, ők is társrendezői voltak a programnak. Ezért vízügyi, közlekedési témákról is hangzottak el előadások az épületgépészet mellett. Az idei szakmai nap fókuszába a szekszárdi, már megvalósult és a még csak tervezett fejlesztések kerültek. A rendezvény helyszínének a kiválasztása sem volt véletlen, hiszen az élménypince a megyeszékhely új, reprezentatív létesítménye. Kővári László, a közgyűlés gazdasági bizottságának az elnöke egyebek mellett a város fejlesztési-terveiről beszélt.

A rendezvényen nyolcvanan vettek részt. Az előadások meghallgatásán kívül a helyszínen tekintették meg Szekszárd új piacterét és a közösségi házat, valamint az uniós támogatással megvalósult Sió torkolati mű rekonstrukcióját, amely egy nagy Duna-projekt része. Korszerűsítették a műtárgy acél- és vasbeton szerkezeteit és gépi berendezéseit, továbbá szakaszvédelmi központot alakítottak ki a raktár és vezérlőtorony épületének felújításával, bővítésével.

Kiderült az előadásokból, hogy a mérnököknek olykor meg kell küzdeni a hatóságok jogértelmezésével, s mindenek előtt az anyagi korlátokkal. Megtudtuk, hogy már készülnek az új szekszárdi uszoda és termálfürdő kiviteli tervei. Terveztek új Sió-hidat is Sióagárdra, de pénz híján készült felújítási program is. Szó esett a bonyhádi Nepomuki Szent János hídról, az épületenergetikáról, az új nemzeti energiastratégia tükrében és arról, hogy egy új technológia segítségével egy nap alatt három-dimenziós, minden környezeti adatot tartalmazó képek szolgálhatják a mérnöki tervezést.

A rendezvényen az is kiderült, hogy jelentős közösségépítő szerepe is van a szakmai napnak. A kávé- és ebédszünetben, valamint a helyszíni bejáráson is kiviláglott, hogy a régi ismerősök, munkatársak örültek annak, hogy találkoztak.

Gyakorlatorientált képzés a felsőoktatásban, nagy lehetőségek előtt a megye

Márai Sándor szavait idézte köszöntőjében Amreinné dr. Gál Klaudia, a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója: „Az élet tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik...” Majd hozzátette, hogy a jelenlévők eszerint igazán tartalmas időszakot tudhatnak maguk mögött. Később elmondta, a kormány várhatóan 2015 őszén vezeti be a duális, azaz gyakorlatorientált képzést a felsőoktatásban. Ennek során a Magyar Mérnöki Kamara a mesterképzésben is támogatná, hogy azok a hallgatók, akik például tervezéssel akarnak foglalkozni, lehetőleg már az egyetemi évek alatt kikerülhessenek olyan tervező cégekhez, ahol elsajátíthatják a gyakorlati mérnöki ismereteket. Nem elhanyagolható a gyakorló mérnökök számára kialakított továbbképzési rendszer sem, amely folyamatos és korszerű tudás megszerzését, megtartását teszi lehetővé.

Szólt arról is, hogy számos hazai beruházás és projekt indult, indul útjára, melyeknek sikeres kivitelezésében a mérnököknek nélkülözhetetlen szerepük van. Ilyen lehetőségeket kínál az új uniós költségvetési ciklus 2014-től 2020-ig, vagy éppen az évszázad beruházása, a Paksi Atomerőmű bővítése, amely számtalan megyei mérnöknek, szakembernek ad munkalehetőséget.
Ihárosi Ibolya

A www.teol.hu honlapon megjelent beszámolóhoz csatoljuk Amreinné dr. Gál Klaudia, a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatójának köszöntőjét, melyet a jelenlévő mérnökök nagy-nagy tapssal fogadták:

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Mérnök Kollegák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amikor kezembe vettem a meghívót a mai (2014. 11. 20.) szakmai fórumra, és láttam a mai nap tervezett programját, Márai Sándor szavai jutottak eszembe: „Az élet tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik….” Elnézve szűkebb és tágabb környezetünket, hát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, igazán tartalmas időszakot tudhatnak maguk mögött.

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon én köszönthetem a megye mérnökeit, építészeit és valamennyi, a megvalósuló projektekben dolgozó szakembert. Engedjék meg, hogy ezúton tolmácsoljam Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr szívélyes üdvözletét, akit a mai napon máshová szólítottak hivatali kötelességei.

A megvalósuló projekteket látva méltán jut eszünkbe a gondolat, hogy az alkotó ember előtt végtelen a tér. A mérnök ember számára is végtelen a tér, munkája során tartalommal tölti meg a rendelkezésre álló teret, jelentéssel ruházza fel azt a közösség számára. Önök, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem csupán megálmodják és megtervezik a minket körülvevő környezetet, közösségi tereinket, de megépítik számunkra a világot. Azon túl, hogy a végtelen fantáziájukat, kreativitásukat, alkotókészségüket dicsérő mérnöki alkotások hasznosak a közösség, a társadalom számára, sok esetben esztétikai értékük is kiemelkedő. Hasznos a városnak, a megyének, esztétikai élmény az egyes embernek. Az épített környezet minden egyes eleme hatást gyakorol mindennapi életünkre.

Önök képesek arra, tisztelt Mérnök Kollégák, hogy ne csupán megálmodják a szép vonalakat, szakmai tudásukra hagyatkozva precízen, pontos számítások mentén megtervezzék és megrajzolják azokat, de úgy vélem, hogy sok esetben művészi értéket is hordoz egy-egy mérnöki alkotás Hiszem, hogy a mérnök olyan Isten adta tehetséggel megáldott ember, akinél a szakértelem szakmai alázattal párosul, és amellett, hogy mérnöki munkát végez, művészi alkotást hoz létre.

A magyar mérnöktársadalom különböző szakterületeken végzett munkájával egységesen, és kivétel nélkül hozzájárul Magyarország hosszú távú gazdasági célkitűzéseihez. Szakértelmük a magyar tudástőke egy tekintélyes és felbecsülhetetlen értékű részét képezi. 2014 októberében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Mérnöki Kamara aláírta azt a 2014-2018-as periódusra vonatkozó stratégiai partnerségi megállapodást, melynek célja, hogy a Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai szerteágazó szakmai tapasztalatainak és véleményének figyelembevételével olyan jogszabályok szülessenek, amelyek megteremtik a gazdasági élet szabályozásához szükséges hatékony és közérthető jogalkalmazás feltételeit. A Mérnöki Kamara szerepe kiemelkedő abban, hogy szakmai állásfoglalásával a jogalkotás szakmaiságát és minőségét elősegítse, illetve hogy a megfelelő jogszabályok kidolgozásával olyan gazdasági és jogi környezet alakulhasson ki, amely támogatja a mérnöki tevékenység fejlődését, nagyobb társadalmi elismertségét.

A jogalkotók arról sem feledkeztek meg, hogy a jogszabályokat minden esetben ésszerűvé és életszerűvé kell formálni. Hiába minden, ha a jog nem áll összhangban a realitással. Éppen ezért minden jogszabályt rugalmassá, egyszerűbbé illetve közérthetőbbé, és nem utolsó sorban gazdaságosabbá kell tenni.
A kormány fontosnak tartja a jó kapcsolatok megőrzését a kamarákkal, hiszen azok jelentős szerepet töltenek be az adott szakterület fejlődésének elősegítésében. Kiemelt partnereknek számítanak, amelyek a közfeladatokat hatékony együttműködésben végzik a kormányzattal.

A magyar kormány alapvető célja a jó állam koncepciójának megvalósítása, ahol feladata az állampolgárok, és a vállalkozások javának szolgálata, hogy őket segítse, támogassa. Mindehhez pedig arra van szükség, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az állam alkalmazkodjon a polgárok igényeihez, nem pedig fordítva. Az állam akkor végzi jól a dolgát, ha a gazdaság számára megteremti a stabilitást és a növekedés feltételeit, ezért a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program célul tűzte ki a túlzott bürokrácia visszaszorítását, hogy az állam „kifelé” a lehető legegyszerűbb, „befelé” pedig a leghatékonyabb legyen. Jó állam nem utópia, tisztelt hölgyeim és uraim, szándékkal, akarattal, türelemmel, és az Önök segítségével megvalósítható. Csak a rendszeres párbeszéd képes arra, hogy megadja azt az ismeretanyagot, melynek birtokában a jó állam tudja, hogy miként szolgálja Önöket, mérnököket. Jól példázza ezt az építéshatósági engedélyezési eljárásban kialakított ÉTDR-rendszer, amely az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtésével egyszerűsített és gyorsabb eljárást eredményezett.

A kormány másik fő célja a szakemberképzés átalakítása. Magyarország ma már képes arra, hogy fejlessze iskoláit és oktatási rendszerét. A duális képzés kiterjesztésének szükségességéről konszenzus van. Ennek a képzési formának megvannak a hagyományai Magyarországon, középiskolai szinten felépíthető, továbbfejleszthető, de a tervek szerint a kormány kiterjesztené a felsőoktatásra is. Ez az egyik legfontosabb új kormányzati kezdeményezés, de a Magyar Mérnöki Kamara a mesterképzésben is támogatná egyfajta duális képzés megvalósítását, hogy azok a hallgatók, akik például tervezéssel akarnak foglalkozni, lehetőleg már az egyetemi évek alatt kikerülhessenek olyan tervező cégekhez, ahol elsajátíthatják a gyakorlati mérnöki ismereteket. Nem elhanyagolható a gyakorló mérnökök számára kialakított továbbképzési rendszer sem, amely folyamatos és korszerű tudás megszerzését, megtartását teszi lehetővé.

A kormány várhatóan 2015 őszén vezeti be a duális, azaz gyakorlatorientált képzést a felsőoktatásban, de addig is az előkészületekben mindenképpen szükségünk van a szakemberek munkájára, az Önök segítségére, tanácsaira, tapasztalataira.
A kreatív mérnökhallgatók előtt ígéretes pálya áll, hiszen az ország életének elkövetkező részében kiemelt jelentőséget kapnak a fejlesztések, amelyeket jól képzett mérnökök nélkül lehetetlen volna véghezvinni.  Számos hazai beruházás és projekt indult, indul útjára, melyeknek sikeres kivitelezésében Önöknek nélkülözhetetlen szerepük van. Ilyen lehetőségeket kínál az előttünk álló új uniós költségvetési ciklus 2014-től 2020-ig, vagy éppen az évszázad beruházása, a Paksi Atomerőmű bővítése, amely számtalan megyei mérnöknek, szakembernek ad munkalehetőséget.

Büszkén jelenthetjük ki, hogy szakértelmük nélkülözhetetlen, munkájukra óriási szükség van, meghatározó, fontos bázisát képezik a magyar tudásalapú társadalomnak. Mindezt jól példázza a mai szakmai fórumon bemutatásra kerülő, magas szakmai tudásról számot adó mérnöki alkotások sora.

A kamara magas színvonalú érdekérvényesítő munkájának eredménye pedig az a kiszámítható gazdasági és szakmai környezet, amely alapja a magas színvonalú munkák elkészítésének, és nélkülözhetetlen a fejlesztések előkészítésében.

Legvégül engedjék meg, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal és a magam nevében is kifejezzem hálás köszönetemet alkotó munkájukért, elhivatottságukért, amellyel részt vesznek Szekszárd, Tolna megye mérnöki, fejlesztési beruházásaiban, szebbé, élhetőbbé teszik szűkebb és tágabb otthonunkat.

Szekszárd, 2014. november 20.

Amreinné dr. Gál Klaudia igazgató - Tolna Megyei Kormányhivatal - http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna