jún.
02

Elfogadták az elnökség éves beszámolóját - beszámoló a Tolnai Népújság május 30-i számából

Éves taggyűlését és a hagyományoknak megfelelően szakmai fórumot tartott a Tolna Megyei Mérnöki Kamara pénteken, a Mészáros Borházban.

Bohli Antal a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke elmondta, nagykorú lett a szervezet, hiszen 18. taggyűlésüket tartják. A résztvevőket először dr. Ugodi Andrea, a megyei kormányhivatal igazgatója köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy a különböző szakterületeken dolgozó mérnökök munkája a magyar tudás felbecsülhetetlen része, és nagymértékben hozzájárul az ország és a megyénk gazdasági fejlődéséhez. A kamara pedig ahhoz járul hozzá, hogy a megfelelő jogszabályok kidolgozásával olyan gazdasági és jogi környezet alakulhasson ki, amely támogatja a mérnöki tevékenység fejlődését, nagyobb társadalmi elismertségét.
Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke egyebek közt az újabb hétéves uniós fejlesztési ciklusról szólt, amely a megyei önkormányzat büdzséjébe 27,5 fél milliárd a szekszárdiba pedig 6,5 milliárd forintot többlet pénzt tesz. Ez jelentős fejlesztéseket tesz lehetővé önkormányzatok, vállalkozások számára. A közgyűlést követően Naszvadi Balázs tartott előadást a megyei integrált fejlesztési programról.

A változásokról szólt dr. Virág Rudolf, a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára. Mint ismeretes, az építési igazgatás, s így a kamara felügyelete átkerült a Belügyminisztériumtól a miniszterelnökséghez. A kamarának át kellett építeni a szakmai kapcsolatait, hogy továbbra is részt vehessenek a jogszabály előkészítésében. Megköszönte a megyei kamara közreműködését és rugalmasságát az átalakításban. A főtitkár a szakmai program keretében a feladatokról tartott előadást.

A közgyűlés hagyományosan a kitüntetések átadásával kezdődött. Az idén a Tolna Megyei Mérnöki Kamara Kenderes Lászlóné okleveles építőmérnöknek adományozta a kiemelkedő mérnöki és társadalmi tevékenysége elismeréseként a Kőrösi Miklós díjat. A díjat több évtizedes kiváló munka elismerésérésére alapították. Néhai Kőrösi Miklós (1931-1994) építőmérnök szervezte a kamara megalakítását, majd haláláig volt a megyei csoport elnöke. Alkotói díjban részesült Szente András okleveles villamosmérnök. Örökös Tag kitüntetésben részesítette az elnökség Földesi József okleveles gépészmérnököt, dr. Bogáncs János okleveles vegyészmérnököt, Reinhardt Mátyás okleveles szerkezetépítő mérnököt.

Bohli Antal elnök, a beszámolóhoz fűzött kiegészítésében elmondta, a megyei szervezet saját tudásával csatlakozik az országos kamara által megfogalmazott célokhoz. Tudták, hogy mozgásterük korlátozott, mert a feladataik a jogszabályok támasztotta követelmények és saját igényszintjük miatt is megnőttek, de ehhez nem csatlakozott sem pályázat, sem támogatás. Ennek ellenére sikerült tartaniuk költségvetésüket.

A mérnökök megtalálták a piacon azokat a szerényebb lehetőségeket, amelyek a két ciklus közti átmeneti időben csökkent megrendelés-állomány hatásait tompították. Ehhez hozzájárultak kormányzati intézkedések is. Az új fejlesztési ciklus eljárás rendjének változásai, a későn megjelenő pályázati kiírások, a mérnöki munka érdemi megkezdését még nem tette lehetővé.
Ugyanakkor a megyei kamara tagsága felkészült a már említet megyei program és az atomerőmű bővítése kapcsán várható feladatokra. Már a megyei fejlesztési program kidolgozásában is részt vettek, s ennek megvalósításában is részt kívánnak vállalni, együttműködve az önkormányzatokkal, kiemelten a megyei közgyűléssel és a kormányhivatallal. A továbbképzéseket a három megye közösen szervezi, 15 főnél nagyobb csoport esetben lehetőség van ezt helyben is megtartani. Idén is folytatják a szakmai fórumokat. A tegnapi rendezvényen az említetteken túl az információbiztonsági kockázatelemzésről tartott előadást Szente András.
Ihárosi Ibolya

A Tolnai Népújságban megjelent beszámolóhoz csatoljuk dr. Ugodi Andrea, a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatójának köszöntőjét, melyet a jelenlévő mérnökök nagy tapssal fogadtak:

Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kérem, engedjék meg, hogy mindenekelőtt dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr szívélyes üdvözletét tolmácsoljam Önöknek, akit ma máshova szólítottak hivatali kötelezettségei. Így engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal nevében köszöntsem a megye mérnökeit, építészeit, a megyénkben megvalósuló projektekben dolgozó szakembereket.

„Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön, s időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is. A remekműben van valamilyen tündéri elem is, mely csodálatos fényével átsugárzik az egészen… A remekmű legyen valóságos, pontos, okos, céltudatos, arányos, gondosan megmunkált, hűségesen kivitelezett… Mérnöki szabályok szerint épüljön, de káosz is legyen benne, egy kávéskanálra való az ősködből…. és amikor a művész már nem tud művén segíteni, az utolsó ecsetvonást, a tündérit az Isten végzi el.”

Márai Sándor szerint mindez szükséges ahhoz, hogy az ember remekművet alkothasson.  Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, büszkén jelenthetjük ki, hogy mérnökeink minderre képesek. Bebizonyították, hogy bennük ott van az a tündéri elem, az Isten adta tehetség, amivel megálmodják, szakmai tudásukra hagyatkozva precízen, pontos számítások mentén megtervezik, megrajzolják, elkészítik ezeket az alkotásokat.

A megyében megvalósuló projekteket látva méltán jut eszünkbe a gondolat, hogy az alkotó ember előtt végtelen a lehetőségek tárháza.  A mérnök munkája során tartalommal tölti meg környezetünket, jelentéssel ruházza fel közösségi tereinket, gazdagítja életünket, megalkotja számunkra a világot.

Végtelen fantáziájuk, kreativitásuk, alkotókészségük eredménye az az épített környezet, melynek minden egyes eleme hatással van mindennapi életünkre. A megyében, különböző szakterületen dolgozó mérnökök kiváló szakmai munkája és szakértelme a magyar tudástőke felbecsülhetetlen része, és nagymértékben hozzájárul Magyarország és megyénk gazdasági fejlődéséhez.

A Mérnöki Kamara szakmai munkájával hozzájárul ahhoz, hogy a megfelelő jogszabályok kidolgozásával olyan gazdasági és jogi környezet alakulhasson ki, amely támogatja a mérnöki tevékenység fejlődését, nagyobb társadalmi elismertségét.

A magyar kormány 2011-ben meghirdetett államreform törekvéseinek legfontosabb célkitűzése a Jó Állam koncepciójának megvalósítása, az államigazgatásba vetett bizalom visszaállítása, az emberközpontú és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, a szakszerű feladatellátás feltételeinek biztosítása és a bürokrácia visszaszorítása. Az állam egy másik, új arcát mutatja meg.

A magyar kormány alapvető célja az állampolgárok, és a vállalkozások javának szolgálata, hogy őket segítse, támogassa. Mindehhez pedig arra van szükség, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az állam alkalmazkodjon a polgárok igényeihez, nem pedig fordítva.

A jogalkotók arról sem feledkeztek meg, hogy a jogszabályokat minden esetben ésszerűvé és életszerűvé kell formálni. Hiába minden, ha a jog nem áll összhangban a realitással. Éppen ezért minden jogszabályt rugalmassá, egyszerűbbé illetve közérthetőbbé, és nem utolsó sorban gazdaságosabbá kell tenni.

„A kevesebb néha több”. Tudom, a szakembereknek erről Mies van der Rohe, a neves építész juthat eszébe, aki a modern építészet egyik alaptézisének tartotta ezt a megállapítást. Nekünk, laikusoknak egy örökérvényű igazság, ami kiválóan érvényesíthető a közigazgatásban is: kevesebb bürokráciával többet nyújtani az állampolgároknak, a vállalkozóknak. 

Az állam akkor végzi jól a dolgát, ha a gazdaság számára megteremti a stabilitás és a növekedés feltételeit. A jó állam nem utópia, tisztelt hölgyeim és uraim, szándékkal, akarattal, türelemmel, és az Önök segítségével megvalósítható. Csak a rendszeres párbeszéd képes arra, hogy megadja azt az ismeretanyagot, melynek birtokában a jó állam tudja, hogy miként szolgálja polgárait, azon belül Önöket, mérnököket.

Az állami bürokrácia visszaszorítását célozza az az együttműködési megállapodás, melyet májusban írt alá Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara elnökével a Parlamentben.
A magyar kormány az együttműködés aláírásával közvetlenül is támogatja a kamarákat, és szilárd meggyőződése, hogy a vidéki mérnökközösség tartópillér szerepet tölt be a társadalomban.

Kormányunk csökkenteni kívánja az építésüggyel és az egyéb eljárásokkal kapcsolatos bürokráciát, egyszerűsíteni kívánja az ügyintézést, ezzel jelentős segítséget nyújtva az ágazat szereplőinek.

A járási hivatalok munkatársaitól mintegy ezer javaslat érkezett a munkájukat érintő jogszabályok megváltoztatására, amelyeket kormányülésen tárgyalnak majd.

A beruházások előkészítésének megreformálásával a kormány az infrastruktúra fejlesztésére fordított állami és európai uniós pénzek hatékonyabb és átláthatóbb hasznosulását szeretné elérni.

Mindannyiunk érdeke, hogy mérnökeinknek biztosítsuk a lehetőséget, hogy hatékonyan, akadálymentesen és jó minőségben végezzék munkájukat. Célunk az állami ügyintézés hatékonyságának növelése, a források minél szélesebb körű kiaknázása, felhasználása. A közbeszerzési törvény tervezetében pedig megjelenik a szakmai szervezetek egyik legfontosabb elvárása, hogy ne csupán az ár, hanem a minőség is számítson a fejlesztési pénzek elköltésénél.

Önöknek, tisztelt Hölgyeim és Uraim fontos szerepük van a Tolna megyei települések újjáépítésében, ezért a kormány ösztönözni és motiválni kívánja a kamarai működést, a mérnökök közötti összefogást, a mérnöktársadalom helyi felelősségvállalását és közösségalakító munkáját.

Fontosnak tartja továbbá a jó kapcsolatok megőrzését a kamarákkal, hiszen azok jelentős szerepet töltenek be az adott szakterület fejlődésének elősegítésében.

A kamara magas színvonalú érdekérvényesítő munkájának eredménye pedig az a kiszámítható gazdasági és szakmai környezet, amely alapja a magas színvonalú munkák elkészítésének, és nélkülözhetetlen a fejlesztések előkészítésében.

Büszkén jelenthetjük ki, hogy szakértelmük nélkülözhetetlen, munkájukra óriási szükség van, meghatározó, fontos bázisát képezik a magyar tudásalapú társadalomnak.

Legvégül engedjék meg, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal és a magam nevében is kifejezzem hálás köszönetemet alkotó munkájukért, elhivatottságukért, amellyel részt vesznek Szekszárd, Tolna megye mérnöki, fejlesztési beruházásaiban, szebbé, élhetőbbé teszik szűkebb és tágabb otthonunkat.

A taggyűléshez és az azt követő fórumhoz jó munkát kívánok, megtisztelő figyelmüket köszönöm.

Dr. Ugodi Andrea igazgató,
Tolna Megyei Kormányhivatal