dec.
31

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítása

A december 19-i Magyar Közlönyben megjelent az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIII. törvény.

A módosítás változást hoz az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységről szóló 33/A § rendelkezéseiben. Az egyszerű bejelentés a törvénymódosítás hatályba lépése után „a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a  legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetére” teszi alkalmazhatóvá az egyszerű bejelentés szabályait.
A jogalkotó a törvény fent említett 33/A § (2)-(3) bekezdésének módosítása során kimondja, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a bejelentéstől számított 10 éven belül meg kell valósítani, ellenkező esetben az épületet le kell bontani.
Az energetikai tanúsítói tevékenységgel kapcsolatban a módosítás kimondja, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az  eddig meghatározottakon túl bármely más energetikai tanúsítványt is ellenőrizhet, valamint „a  jogszabályi rendelkezések megsértésével kiállított energetikai tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet, vagy kormányrendeletben meghatározott bírságot szabhat ki.”
A szabályozás kiegészül azzal, hogy az eddig 57/E § (1) bekezdésében foglaltak, mely szerint:  „az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az országos illetékességgel eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni az építési engedély iránti kérelem és mellékletei megküldésével”, kiegészül azzal, hogy amennyiben az ilyen eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés érinti a  Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását, a  másodfokú eljárásban szakhatóságként országos illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal jár el. E rendelkezést a folyamatban lévő másodfokú eljárásokban is alkalmazni kell.

A törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.