szept.
29

Új kamarai tudástár segíti a mérnökök munkáját

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai évek óta dolgoznak ki olyan segédleteket, korszerű, innovatív ismeretanyagokat bemutató kamarai kiadványokat, amik a gyakorló mérnökök munkáját segíti. Ezeket a szakmai anyagokat a kamara most összegyűjtötte, rendszerezte és a tagjai számára letölthető formában közzé tette az MMK honlapon.

A szakmai anyagok eléréséhez kattintson a https://www.mmk.hu/tudastar/kamarai-tudastar/ oldalra. Felhívjuk figyelmét, hogy a letöltés csak bejelentkezés után lehetséges.

 

A Tudástárban a fentiek mellett megtalálhatja a szakmagyakorlással kapcsolatos lefontosabb jogszabályok listáját, az elmúlt időszak jogszabályváltozásainak kivonatos feldolgozását, valamint a kamara gondozásában elérhető, nyomtatásban megjelent kiadványok listáját is.

Néhány példa a letölhető dokumentumok közül:

 • Segédlet az új, EC7 alapú geotechnikai dokumentáció tartalmi követelményeit betartó munkarészekhez, a mérnöki és vizsgálati ráfordítások összeállításához, tervfázisonként (2015)
 • Intelligens épületmanagement megvalósítása épületgépészeti automatika és felügyeleti rendszerekkel (2016)
 • M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet (2011)
 • Korszerű cölöpalapozások tervezése geotechnikai, tartószerkezeti és technológiai szempontok alapján (2017)
 • Útmutató a villamos szakági tervezési szerződések elkészítéséhez (2015)
 • Módszertani segédlet a települési vízkár-elhárítási tervek készítéséhez (2015)
 • Az egészségügyi „minimumrendelet” legújabb módosításainak (2013-2015) értelmezése és magyarázata az egészségügyi létesítmények tervezésének felhasználásához (2015)
 • Képalkotó diagnosztikai eljárások fejlődése és ezek hatásai az egészségügyi létesítmények tervezésére (2016)
 • Műtéti technológiák fejlődése és ennek következményei (2015)
 • Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (2013)
 • Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése (2015)
 • Újszerű technológiák a világításban - LED világítás a gyakorlatban (2015)
 • Az energiaellátás fogalom- és mutatórendszere, az energiarendszerek hatékonyságának auditálása (2011)
 • Szakmai segédlet a településrendezési eszközök energetikai szakági munkarészének készítéséhez (2015)
 • Távhőrendszerek víztechnológiája: vákuum - vegyszeres gáztalanítás (2015)
 • Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához (2017)
 • Útmutató az új nagyfeszültségű létesítési biztonsági szabvány használatához (2017)
 • Útmutató az új nagyfeszültségű szabadvezeték szabványok használatához (2016)
 • A fűrészáru szilárdság szerinti osztályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi tananyagok és segédletek áttekintése és rendszerezése (2016)
 • Meszes talajstabilizáció alkalmazása az erdészeti útépítésben (2015)
 • Segédlet erdészeti utak tervezéséhez (2015)
 • Új technológiák bemutatása a faszerkezetek felülvizsgálata területén (2015)
 • Épületenergetikai diagnosztika (2015)
 • Épületenergetikai, energiahatékonysági törvények, rendeletek épületgépészeti vonatkozású értékelése hatásvizsgálata (2015)
 • Épületgépészeti energetika és komfort jogszabályok és szabványok (2016)
 • Zárt terek komfortkövetelményei (2011)
 • A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági szabályozások eljárásrendi követelményei (2015)
 • Az okos mérés kiterjesztése a gáziparban (2015)
 • Elosztó- és célvezetékek üzembe helyezése, üzemeltetése, felhagyása és elbontása, és ezek engedélyes általi felügyelete (2016)
 • Gázipari fogalmak: az Európai Unió egységes földgáz elszámolási mértékrendszere (2017)
 • Talajvizsgálatokat és talajvízméréseket végző vállalatoknak és szakszemélyzetének megfelelőség-értékelése az MSZ EN ISO 22475 szerint (2011)
 • Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához (2015)
 • A ragasztás (2016)
 • Gépészeti gyakorlatban járatos egyes szerkezeti anyagok: Acélok (2016)
 • Végeselem-módszer alkalmazásának gyakorlata a gépészeti tervezésben (2015)
 • FTTH-GPON passzív hálózatok műszaki irányelvei (2015)
 • Vezeték nélküli megoldások a távközlésben (2012)
 • FFD szonda alkalmazási lehetőségei a kármentesítések gyakorlatában (2015)
 • Szagvédelmi kézikönyv (2014)
 • A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt „kritikus infrastruktúra” hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (2010)
 • Alkalmazási segédlet a "Gyorsforgalmi úthálózat regionális szerepű Gyorsútjainak tervezési jellemzői" című tervezési útmutatóhoz (2016)
 • A magyar vízügy nemzetközi aktivitása (2012)
 • Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez (2012)
 • Vízügyi műszaki szabályozási kiadványok jegyzéke (2015)