dec.
05

Tájékoztató a Választmányi ülésről

A Magyar Mérnöki Kamara Választmánya november 28-án és 29-én választmányi ülést tartott. Olvassa el beszámolónkat!

 

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara Választmányának

2014. november 28-29-én tartott üléséről
 

A 2014. november 28 – 29-én ülésező Választmány –  átfogó napirend alapján - igen intenzív és eredményes munkát végzett.

A Választmány 1.) napirendi pontként meghallgatta a továbbképzési rendszer szabályozásáról, bevezetésének és működésének, valamint szponzorációjának tapasztalatairól és tervezésének javításáról, a küldöttgyűlés távszavazással hozott döntéseiről és annak várható következményeiről szóló tájékoztatót. Ennek keretében Csenke Zoltánné, KTT elnöke beszámolt a KTT által az MMK Elnökség felé előterjesztett ajánlásairól, amit az Elnökség elfogadott, valamint a KTT hatáskörében hozott döntésekről.

valasztmanyi-11-28-1

A választmány tájékoztatást kapott arról, hogy a KTT javaslatainak figyelembevételével, a félidős felülvizsgálat keretében az Elnökség előterjesztésében az MMK Küldöttgyűlése távszavazással, nagy többséggel több olyan döntést fogadott el, amely lényegesen megkönnyíti a továbbképzések teljesítését a mérnökök számára.

E döntések az alábbiak:

 • minden olyan szakmagyakorló, aki 2014. évben teljesítendő szakmai továbbképzési kötelezettséggel rendelkezik, ezt a kötelezettségét 2015. március 31-ig teljesítheti;
 • minden olyan szakmagyakorló, aki több szakmai tagozat kompetenciájába tartozó szakmagyakorlási szakterületen vagy részszakterületen rendelkezik jogosultsággal, az öt év alatt valamennyi jogosultságának megfelelő szakmai továbbképzést legalább egyszer köteles teljesíteni;
 • a Küldöttgyűlés a 2015. évben megvalósuló szakmai továbbképzések áfa nélküli díj alapját 7 500.- Ft-ban határozta meg, amitől a szervező területi kamara felfelé maximum 1/3-dal, lefelé korlátlanul eltérhet. Az ezt követő években az Elnökség évente állapítja meg a díj alapját, amelyre ugyanezen eltérési szabályok alkalmazhatók; 
 • a szakmai továbbképzésen résztvevők számára – függetlenül attól, hogy melyik területi kamara tagjai – a szervező területi kamara nem állapíthat meg eltérő részvételi díjat.
valasztmanyi-11-28-4

 

A KTT saját hatáskörben hozott egyik döntése a területi kamaráknak jelentett segítséget a szakmai képzések szervezéséhez, másik döntése szerint pedig egyéni teljesítésként ismeri el a szakmagyakorlóknál, ha az adott évben a szakmai törzsanyagot kidolgozó és/vagy oktató volt; az adott évben a szakterületen megkapott szakmérnöki diplomát; az adott évben a szakterületen megszerzett phd-t; az adott évben a szakterületén, egyetemen oktatott; a külföldi munkavégzés esetén hazai továbbképzésen igazolt részvétel időarány megkötés nélkül (5 alkalom); külföldön szakterület szerinti konferencián/továbbképzésen való igazolt részvételt.

A Választmány a továbbképzés rendszerének továbbfejlesztése érdekében az alábbi ajánlásokat fogadta el:

 • a Választmány felhatalmazta az MMK Elnökségét, hogy a jogi továbbképzés struktúrájának megváltoztatására kezdeményezzen egyeztetést a jogalkotókkal, annak érdekében hogy a sok esetben öncélú joganyagok oktatása helyett, illetve a szükséges általános jogszabályok mellett, a mindennapi mérnöki gyakorlatban szükséges szakági jogszabályok kerüljenek be a kötelező jogi továbbképzésbe;
 • a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők részére a Választmány elengedhetetlennek tartja a szakmai továbbképzést;
 • a Választmány támogatja az Elnökség javaslatát, amely az iparral való együttműködés fontosságát emelte ki, felkérve a területi kamarákat, hogy 4+2 ( 45 perces) óra megosztásban segítsék elő az ipari megjelenés lehetőségét;
 • a Választmány úgy döntött, hogy a 2015-ös évben a kredit pontos képzéshez való visszatérést nem tartja indokoltnak.
 • A Választmány 2.) napirendi pontként meghallgatta a tagozatok, valamint a feladat alapú pályázati (FAP) rendszer működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
valasztmanyi-11-28-2

A Választmány a megküldött dokumentumok alapján részletesen megvitatta a tagozatok feladatait, működésükkel kapcsolatos tapasztalatokat és a tagozatok munkáját segítő javaslatokat. A Választmány megerősítette az Elnökség korábbi felkérését, a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnöke felé, hogy koordinálásával készítsenek elő a kamara szakmai tevékenységének erősítését szolgáló javaslatokat.

Ezt követően Rónay István alelnök ismertette a FAP keretében az előző években végzett tevékenység eredményeit és költségvetési vetületeit, valamint a 2014. évben eddig elfogadott FAP pályázatok listáját.

A Választmány támogatta, hogy a FAP pályázatok elsősorban olyan típusú munkára irányuljanak, amelynek eredményeként tagjaink mindennapi munkájukhoz kapjanak hasznosítható dokumentumokat. Továbbá fontos célként jelölte meg, hogy az ágazati jogszabályok előkészítésébe történő bekacsolódásunk munkadokumentumai is, minél nagyobb számban, a FAP pályázati keretben készüljenek.

valasztmanyi-11-28-5

3.) napirendi pontként egyéb témák tárgyalására is sor került. Ezek keretében

 • a Választmány áttekintette a kamara közreműködését a Kormány közbeszerzési szabályozás koncepciójának kialakításában;
 • a Választmány tájékoztatást kapott arról, hogy milyen intézkedések születtek az egységes gyakorlat kialakítása érdekében a továbbképzési és beszámoló vizsga letételére irányuló kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazható eljárások tekintetében;
 • a Választmány tájékoztatást kapott a kamara egyeztetéseiről a szabványok használatával kapcsolatban, továbbá arról, hogy erősíteni kell az e célra fordítható alapítványi forrást az szja 1% felhasználása révén;
 • a Választmány  tájékoztatást hallgatott meg az MMK együttműködési megállapodásairól és a szakmai munkacsoportok működéséről. A Választmány ennek keretében – többek között – áttekintette a jogszabály előkészítés véleményezésével kapcsolatos feladatokat
 • továbbá a  Választmány tájékoztatást hallgatott meg az integrált informatikai rendszer (IIR) működésének tapasztalatairól és az új vizsgarendszer indulásáról. A vizsgakötelezettségek teljesítéséhez szükséges, hogy a területi kamarák is szorgalmazzák az érintettek időbeni jelentkezését a vizsgatorlódások elkerülése érdekében.

A napirendek tárgyalása során sok hozzászólás hangzott el, amely nem vált ugyan formális állásfoglalássá, azonban tartalmánál fogva elősegíti, hogy a kamara minél teljesebben végezze törvényszerinti tevékenységét, támogassa szolgáltatásaival tagjait munkájukban.

valasztmanyi-11-28-3


 

 • Választmányi ülés 11.28.