márc.
26

Workshop III – Hol a hiba a nagyberuházásoknál?

„Hol a hiba a nagyberuházásoknál?” címmel a Magyar Mérnöki Kamara fél éven belül immár harmadszor, ez alkalommal a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával közösen rendezett workshop keretében hívta párbeszédre a beruházási folyamatban érdekelt szereplőit és a kormányzat képviselőit annak érdekében, hogy az eddigieknél sikeresebbek lehessenek az új, 2014-2020 közötti uniós támogatási ciklus fejlesztő beruházásai.

A korábbi – múlt év októberében, illetve decemberben megrendezett – workshopokon a Magyar Mérnöki Kamara felemelte szavát a tervezés jelentős körét állami szolgáltatásként megjelölő kormányhatározat ellen. Rámutattak, hogy az elmúlt negyedszázadban kialakult mérnöki kis és közepes vállalkozások képesek megfelelni a feladatnak.A tanácskozás keretében a résztvevők javaslatokat fogalmaztak  meg ,többek között a tervezésre, a tervek ellenőrzésére a beruházásokban résztvevő mérnök szaktanácsadó szerepére és az előkészítések fontosságára vonatkozóan.

ws3-kep2

A mérnöki kamara javasolta például, emlékeztetett bevezető előadásában Barsiné Pataky Etelka MMK elnök arra, hogy az építési beruházások lebonyolítási szervezetébe új elemként lépjen be egy felsőfokú műszaki képesítéssel és átfogó, beruházás-irányítási tapasztalattal rendelkező mérnök-szaktanácsadó.  Feladata, hogy már a támogatási szerződés megkötése előtt véleményezze  a szerződés teljesítéséhez szükséges projekt-előkészítés mélységét, a konzorciumba szerveződött tervezők kiválasztását, figyelemmel kísérje a tervezési, beruházás-előkészítési folyamat végrehajtását,  javaslatot tegyen az előkészítés folyamán felmerülő akadályok elhárítására. Tevékenysége eredményeképpen elvárható, hogy az ajánlati tervekhez készített költségszámítás fedezetet nyújtson a vállalkozási szerződésben foglalt munkákra, a teljes projekt-előkészítési folyamat felgyorsuljon, és csökkenjen a megrendelő és a fővállalkozó közötti jogviták és az előre nem látható események száma.

A konferencia előadói, Markus Wetzel a Tervellenőrök Németországi Szövetségének elnöke, a Hans-Ullrich Kammeyer, a Német Szövetségi Mérnöki Kamara elnöke, Zalavári István a VMMK elnöke, Bodonyi Csaba DLA építészmérnök rámutattak arra, hogy „a közpénzekből megvalósuló nagyberuházások egy része a tetemes költségtúllépés és a határidő-túllépések miatt negatív szalagcímként jelenik meg.

ws3-kep1

 

Ez azonban súlyos igazságtalanság az iparágunkkal szemben, ugyanis a szokásos építési projektek túlnyomó része határidőre és tervszerűen elkészül. Ennek ellenére jogosan merül fel a  kérdés, hogy miért boldogulunk nehezen az állami nagyberuházások lebonyolításával, és hogy mit tehetünk iparágunk megítélésének javítására. A nagyberuházások egyediségére és bonyolultságára tekintettel nem egyszerű bármely nagyságrendű beruházáshoz biztos alapot és célirányos szervezeti struktúrát teremteni.”A mai workshop mégis ezt tűzte ki célul.

ws3-kep3

 

A mérnöki tevékenységet komplex módon összefoglaló HOAI rendszerének alapján kell a szolgáltatásokat szakaszokra bontani, a tervezőnek a teljes építési folyamatban való részvételét kell biztosítani, szemben a tervezési folyamatot is feldaraboló, a megvalósítást elkülönülten kezelő mai gyakorlattal. A szakmagyakorlást szabályozó 266/2013 (VII. 11.) kormányrendeletben már megjelent a tervező-műszaki ellenőr ill. beruházási tanácsadó címek nevesítése. De ez csak az első lépés.

Az előadások alátámasztották a tervek ellenőrzésének, a költségtervezés megfelelő adatbázissal történő elkészítésének a szükségességét és fontosságát is.

A biztonság és az állékonyság kérdésében nem lehet megalkuvás, azt a preventív jellegű német tervellenőri rendszer tudja megfelelően biztosítani. A”négy szem” eljárást a legtöbb szövetségi tagállamban közfeladatnak tekintik.

A konferencián két nagy projekt kapcsán került bemutatásra a szervezett mérnöki tevékenység és az előkészítés fontossága. Az FTC stadion sikeresen lebonyolított építkezését Tóth Csaba a Kormánybiztosi Hivatal beruházási tanácsadója, a berlini repülőtérrel kapcsolatos tapasztalatokat pedig Dieter Faulenbach da Costa, az fdc Airport Consulting & Partners elnök vezérigazgatója mutatta be.  Mindkét előadás rámutatott arra, hogy a nagyprojektek esetében a legfontosabb, hogy az előkészítésre legyen megfelelő idő így a hibás koncepciók kiszűrére is lehetőség van. Az építtető számára megfelelő támpontot jelenthet a feladatok egyértelmű meghatározása, és a díjak ennek megfelelő szabályozása. A projekt-megvalósítás általános tanulságait levonva megállapítható, hogy a tervezőmérnökök fontos feladata, hogy vezessék a döntéshozókat és a politikusokat a szakmai, műszaki kérdésekben.

Részt vett a konferencián Fürjes Balázs, a fővárosi kiemelt beruházások kormánybiztosa, aki hangsúlyozta: nincs értelme különbséget tenni uniós vagy hazai finanszírozású beruházások között a tekintetben, hogy honnan vesszük igénybe a szükséges mérnöki szaktudást, hiszen a tevékenység tartalma azonos, a hazai, magántulajdonú mérnökvállalkozásoknál pedig nagyon komoly műszaki tudás és szakmai kultúra halmozódott fel. „Nincs fontosabb, mint az előkészítés és a tervezés. Ezekre sohasem szabad sajnálni időt, energiát és pénzt, mert amit ilyenkor elrontunk, azt vagy nem lehet már kijavítani, vagy sokba fog kerülni, vagy jelentős határidőcsúszást eredményez. S el kell fogadniuk a döntéshozóknak, hogy ezekben a szakaszokban még zsákutcák is megengedettek. A közszektornak meg kell erősítenie magát, hogy megvalósítható tervezési programok szülessenek” – jelentette ki.

 „Nekem világos képem van arról, hogy az uniós forrásokból megvalósuló közösségi beruházások esetében mely szolgáltatásokat érdemes igénybe venni a magánszektorból. A mérnöki tervezés és tanácsadás ilyen, miként a műszaki ellenőrzés és a beruházás-lebonyolítói tevékenység is. Ha ezeket a tevékenységeket az állam „házon belül” próbálná megoldani, alighanem csekély eredménnyel járna indokolatlanul drágán, ráadásul nem a legjobb szakembereket foglalkoztatná” – mondta a kormánybiztos, majd hozzátette: bőségesen lesz munkájuk a jövőben a magánirodákat fenntartó mérnököknek.