Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
máj.
30

Zielinski Szilárd díjasok - 2016

A 2016. évi Küldöttgyűlésen átadták a Zielinski Szilárd díjakat.

a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagjaként,
a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat alapításától
annak elnökségében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként


postumus Zielinski Szilárd díjban részesül
Dr. Dulovics Dezső

okleveles mérnök, címzetes egyetemi tanár

Dr. Dulovics Dezső diplomáját Pozsonyban szerezte 1959-ben. A Pozsonyi Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán tanársegéd, majd adjunktus. Magyarországra történt áttelepülése után 1971-től a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán a Vízellátás- Csatornázás Tanszéken dolgozott, 1997-től docensként.
A Szent István Egyetem szenátusa az Ybl Miklós Építőmérnöki Karon folytatott oktatói munkáját a címzetes egyetemi tanár címmel ismerte el.

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, speciális kutatási területei a szennyvíztisztítás, és a vízminőség védelmi kérdések tanulmányozása.

A Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja, a kezdetektől tagja a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségének.

A Magyar Hidrológiai Társaság vezetőségi tagjaként meghatározó szerepet játszott a társaság és a kamara együttműködésének kialakításában, kezdeményezője volt a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség megalapításának.

Jelentős szerepe volt a szakterület hazai szabványainak és műszaki irányelveinek kidolgozásában az Európai Uniós szabványok honosításában, kamarai és más szakmai útmutatók készítésében.

Nagy fájdalom mindannyiunk számára, hogy a kitüntetés átadását már nem érhette meg, emlékét megőrizzük.a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagjaként,
és a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat megalapításától
a minősítő bizottság és az oklevelek szakirányúságát megállapító bizottság tagjaként végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként


Zielinski Szilárd díjban részesül
Dr. Dulovics Dezsőné dr. Dombi Mária

okleveles mérnök, professzor emerita
 

dulovicsd


Dr. Dulovics Dezsőné dr. Dombi Mária mérnöki oklevelét a Budapesten,
az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen szerezte 1960-ban,
majd ugyanott 1970-ben okleveles építési gazdasági mérnöki diplomát szerzett.

Az Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékén tanársegéd,
majd megalapítja az Ybl Miklós Főiskola Mélyépítési Tanszékét,
amely ma az Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnök Intézetének része.

Főiskolai tanár, a tanszék-csoport vezetője, 2007 óta professzor emerita.

Mérnöki, tudományos és oktatói munkája révén a mai hazai víziközmű kultúra egyik meghatározó személyisége.

Több mint száz publikáció, tankönyv, egyetemi jegyzet és szakcikk szerzője,
a Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-Tudományi Bizottságának, valamint a Vízellátási és Csatornázási Bizottságának tagja,
az Oktatási Bizottság vezetője.

A Magyar Mérnöki Kamarának és a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatnak alapítása óta tagja. 1999 óta részt vesz a Tagozat Minősítő Bizottságának munkájában.

A Magyar Szabványügyi Testület „Vízelvezetés és csatornázás” műszaki bizottságában 2002 óta képviseli a Magyar Mérnöki Kamarát.
 a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának elnökeként végzett sokrétű tevékenységének,
valamint az európai tartószerkezeti szabványok megismertetésében és bevezetésük érdekében
végzett áldozatos munkájának elismeréseként.

Zielinski Szilárd díjban részesül
Dr. Dalmy Dénes

okleveles mérnök

koDr. Dalmy Dénes mérnöki oklevelét az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen szerezte 1962-ben, 1974 óta műszaki doktor.

A Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja. Tartószerkezeti és hídszerkezeti tervezőként számtalan nagy létesítmény tervezője, tervellenőre.

Sokéves oktatói tevékenységével iskolát teremtett a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán a Vasbetonszerkezetek Tanszéken,
majd a Hidak és Szerkezetek Tanszéken, ahol munkáját 2003-ban címzetes egyetemi docens címmel ismerték el.
Magas szintű szakmai tevékenységét számtalan magyar és idegen nyelvű publikáció fémjelzi, több nemzetközi szervezet aktív tagja.

2008 és 2016 között a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának elnöke. A szakma gyakorlati és elméleti területeinek magas szintű ismerete biztosította, hogy elismert szakmai irányítója tudott lenni a kamara egyik legnagyobb tagozatának.

Elnöksége során mindent megtett az európai tartószerkezeti szabványok megismertetése és bevezetése érdekében.
•    Kezdeményezte az ezzel kapcsolatos kamarai kiadványok elkészítését, melyek felhasználásával megszervezett kamarai oktatások biztosították, hogy a gyakorló mérnökök országszerte megismerhessék és sikerrel alkalmazhassák az Eurocode szabványok előírásait.
•    Azóta is aktív kezdeményezője azoknak az erőfeszítéseknek melyeket a kamara szakértői tesznek e szabvány-család korszerűsítése és a hazai gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében.
 


a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagjaként a Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport megszervezésében,
a Baranya, Somogy és Tolna Megyei Mérnöki Kamarák regionális továbbképzési rendszerének működtetésében,
a Magyar Mérnöki Kamara elnökségében végzett kimagasló munkájának elismeréseként


Zielinski Szilárd díjban részesül
Feilné Győry Zsuzsanna

földmérő mérnök, térinformatikai szakmérnök

Feilné Győry Zsuzsanna földmérő mérnök diplomáját 1978-ban Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetemen szerezte, majd 1996-ban ugyanott térinformatikai szakmérnökként végzett.

Később a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán mérnök közgazdász diplomát, majd 2014-ben a Pécsi Tudományegyetemen mérnök-tanár diplomát szerzett.

2002 óta a Baranya Megyei Mérnöki kamara tagja, ahol igen aktív tevékenységet folytat. Megszervezte és elnökként működteti a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportját, hat éven keresztül látta el a tagozat képviseletét az Ingatlanrendező Földmérő Minősítő Vizsgabizottságban.

Eredményes munkát végez a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagjaként, elismertségét mutatja, hogy 2009-ben, majd 2013-ban is a Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagjának választották.

Az országos elnökségben fontos szerepe volt a tagozatok közreműködésével bevezetett „Feladat Alapú Pályázati Rendszer” részleteinek, különösen a pályázatok kiírási és bírálati szempontrendszerének kidolgozásában.

A megújított kamarai továbbképzési rendszerben példaértékűen megszervezte a Baranya, Somogy és Tolna megyei kamarák területén működő színvonalas regionális továbbképzési rendszert, melyet országosan egyedülálló és egyben kiemelkedően sikeresen kezdeményezés.


a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségében,
a Hírközlési és Informatikai Tagozat elnökségében,
a kamara Szabványügyi Testületében,
valamint a kamarai továbbképzések keretében végzett kimagasló munkájának elismeréseként


Zielinski Szilárd díjban részesül
Dr. Kovács Oszkár

okleveles villamosmérnök

dalmydDr. Kovács Oszkár villamosmérnöki oklevelét 1971-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerezte, híradástechnikai szakon. 1985-ben ugyanitt műszaki doktori címet szerzett adat- és átviteltechnika szaktudományokban, amelyben az adathálózatok menedzselési kérdéseivel foglalkozik.

Több mint negyven éven keresztül dolgozott az infokommunikáció területén, számos magyar és külföldi konferencián vett részt, jelenleg az Európai Unió infokommunikációra vonatkozó jogalkotásával foglalkozik.

A Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat elnökségi tagja, a tagozat alelnöke, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja, a domotikai munkabizottság vezetője.

A Kamarai Szabványügyi Bizottság tagja.

Számos szakkönyv, cikk szerzője, egyetemi előadó, műszaki tanácsadó.

Elméleti és a gyakorlati ismereteit, nemzetközi tapasztalatait országosan és területi kamarájában is széleskörűen megosztja.