Új végzettség bejelentése

GÁZSZERELŐI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ
ÚJ TEVÉKENYSÉG BEJEGYEZTETÉS FOLYAMATA

 

A gázszerelői nyilvántartásba történő bejelentés feltételeiről többek között a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet (továbbiakban: nyilvántartási rendelet) tartalmazza a legfontosabb információkat.
Amennyiben új végzettséget szerzett – például épületgépész technikus, gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló stb. – mellyel megalapozhatja az eddig végezhető tevékenységi körök kibővítését, úgy az alábbiakban foglaltak teljesítése szükséges.
A bejelentés megkönnyítése és felgyorsítása érdekében kérjük szánjon pár percet az alábbiakra és a leírtakra figyelemmel állítsa össze a gázszerelői nyilvántartásba történő új tevékenység bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat.

 

letölthető általános tájékoztató

e-papír ügyintézés tájékoztató

bejelentő nyomtatvány (UB)

meghatalmazás (M)

 

ÚJ TEVÉKENYSÉG BEJEGYEZTETÉS FOLYAMATA

Amennyiben már szerepel a gázszerelői nyilvántartásban, de idő közben új végzettséget szerzett, mellyel új tevékenység végzésének bejegyzését kérheti az alábbi lépéseket követve egy új bejelentést kell kezdeményeznie a Magyar Mérnöki Kamaránál.

1. A bejelentés megtételéhez első lépésben kérjük töltse le az alábbi dokumentumot. A bejelentő nyomtatvány a nyilvántartási rendelet 2. mellékletében foglalt adatok megadását írja elő a nyilvántartásba vételhez.

2. Készítse elő az alábbi okmányokat és dokumentumokat a kitöltéshez:

a. személyazonosításra szolgáló igazolvány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, és lakcím igazolvány);
b. adóigazolvány vagy adószámról szóló dokumentum;
c. a díjfizető adatai, ha eltér a bejelentőtől;
d. az új képesítésről szóló bizonyítvány;
e. a szakirányú szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentum (ha a rendeletben jelöltek szerint szükséges);
f. az igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványkép.

3. Töltse ki a nyomtatványt értelemszerűen, a megfelelő rovatokba írt adatokkal, a fenti okmányokkal egyező adattartalommal. Lehetőség szerint géppel töltse ki, de ha ez nem megoldható kinyomtatás után kézzel is kitöltheti a bejelentő nyomtatványt.

4. A bejelentéskor többek között nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásban szereplő elérhetőségi adatainak (telefonszám, e-mail cím, faxszám) a Honlapunkon való közzétételéhez hozzájárul-e. Ezt a megfelelő rovatba tett X-el jelezheti. Ha véletlenül nem tölti ki, akkor úgy értelmezzük, hogy nem járult hozzá adatai közzétételéhez. Az adatok valódiságáról szóló rubrikát azonban mindenképpen ki kell töltenie, e nélkül a bejelentő nyomtatvány nem elfogadható.

5. A bejelentő nyomtatványon előzetesen jelezheti részünkre, hogy e-papíron, postai úton, vagy személyesen, meghatalmazott közreműködésével tervezi a bejelentést és a dokumentumok benyújtását.

6. Ha a bejelentő nyomtatvány elkészült és aláírta kérjük, minden dokumentumot, amely alapján azt kitöltötte scanneljen be, vagy fényképezzen le és küldje el részünkre előzetes áttekintésre elektronikusan, a gazszerelok@mmk.hu címre. A levél tárgyába az alábbiakat írja: új tevékenység bejelentés, név, gázszerelői igazolvány száma.

7. A megküldött dokumentumokat áttekintjük, és néhány munkanapon belül visszajelzünk Önnek az eredményről.

a. Ha bármi hiányosságot észlelünk, vagy nem egyértelmű valamelyik beküldött dokumentum, jelezzük Önnek mit kell pótolnia;
b. Ha minden rendben van, akkor a válasz levelünkkel egy díjbekérőt küldünk, amelyre átutalhatja a bejelentés díját.

8. Ha megkapta a díjbekérőt, kérjük fizesse be az eljárási díjat a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámra. A korábban összegyűjtött dokumentumok mellé, tegye oda a befizetést igazoló bizonylatot. A 29/2020. (VIII. 5.) MMK Elnökségi határozatában foglaltak alapján 2020. szeptember 1-től az eljárási díj a választott ügyintézési módtól függően eltérő összegű, az alábbiaknak megfelelően:
a. Elektronikus ügyintézés ( epapir.gov.hu -n benyújtva, előre utalással) esetén: 10 000,- Ft;
b. Postai ügyintézés (előre utalással) esetén: 12 000,- Ft;
c. Személyes ügyintézés (azonnali igazolvány kiállítás, bankkártyás befizetéssel) esetén 15 000,- Ft

9. A leggyorsabb ügyintézés érdekében ügyfélkapu hozzáférés birtokában bejelentését kérjük elektronikusan, azaz e-papíron keresztül az alábbiak szerint kezdeményezze:

1. A webböngészőjébe másolja be, vagy kattintson az alábbi linkre: https://epapir.gov.hu
2. A megjelenő ablakban kattintson a Bejelentkezés gombra.
3. Adja meg az ügyfélkapu felhasználói nevét és jelszavát, és kattintson a Belépés gombra.
4. Belépést követően:

a. a Témacsoport esetében válassza a Kamarai ügyintézés opciót;
b. az Ügytípus esetében válassza az Egyéb igazgatási kamarai ügyek (MMK) opciót;
c. a Címzett esetében a Magyar Mérnöki Kamarát.

5. A levél szövegében jelezheti, ha valamilyen kérése, közlendője lenne. Javasoljuk adjon meg telefonos, és e-mail elérhetőséget, hátha valami a csatolmányok közül lemarad.
6. A Tovább a csatolmányokhoz gombra kattintva fel tudja tölteni a szükséges dokumentumokat.
7. A Klikkeljen ide a tallózáshoz gombbal keresse meg számítógépén a feltöltendő fájlokat. Csatoljon minden dokumentumot:

a. kitöltött, aláírt bejelentő nyomtatvány,
b. régi gázszerelői igazolvány másolat, a másolatra saját kezűleg írja fel: Az eredetivel megegyező másolat és dátummal ellátva írja alá
c. új szakképesítést igazoló bizonyítvány másolat, a másolatra saját kezűleg írja fel: Az eredetivel megegyező másolat és dátummal ellátva írja alá
d. díjfizetést igazoló bizonylat, és
e. az igazolványképet (maximum 5 MB méretű, képméret 300 dpi felbontású 3.5x4.5 cm, (1.38x1.77 hüvelyk) 413x531 képpontú) .jpg vagy .jpeg kiterjesztésű fájlként.

Fontos! Az igazolvány fénykép egy digitális kép kell legyen, a bescannelt pdf nem elfogadható! Ezt elkészítheti bármilyen okoseszközzel, vagy digitális fényképezőgéppel is.

8. Majd a Tovább a véglegesítéshez gombbal véglegesítse küldeményét.

10. Nyilvántartásba vételi szándékát – ha nincs ügyfélkapu hozzáférése – bejelentheti postai úton is. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy új tevékenység bejegyzését kéri, küldje meg:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;
b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd dátummal ellátva aláírja;
c. a meglévő gázszerelői igazolványát;
d. az új szakképesítését igazoló:

eredeti bizonyítványt, melyet ügyintézést követően az igazolvánnyal együtt visszapostázunk, vagy
a bizonyítvány hiteles másolatát, ennek feltétele, hogy a másolatra saját kezűleg írja fel: Az eredetivel megegyező másolat és dátummal ellátva írja alá;

e. amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot;
f. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványképet;
g. a díj befizetéséről szóló banki bizonylatot.

A küldeményt javasoljuk tértivevényes levélben feladni az alábbi címre:
Magyar Mérnöki Kamara
Gázszerelők nyilvántartása
1117 Budapest, Szerémi út 4.

11. Amennyiben személyesen kíván eljárni, úgy azt megteheti budapesti irodánkban, kérjük hozza magával az összes fentiek szerint előkészített dokumentumot. Lehetősége van meghatalmazott közreműködésével is megtenni bejelentését, ebben az esetben a letölthető meghatalmazást kérjük kitölteni és két tanú aláírásával ellátva a meghatalmazott által az ügyintézés során leadni.

Ezen esetekben az ügyfélfogadást előzetes időpontfoglalás mellett ( http://info.mmk.hu/gazszerelo-idopontfoglalas/ ) az alábbi címen és időszakban biztosítjuk:
Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00
Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

12. Az ügyintézés lezárásaként elkészítjük Önnek a gázszerelői igazolványát, és döntésétől függően átvehető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy kérésre postázzuk. Személyes ügyfélfogadás esetében, amennyiben minden feltétel rendben van és megvárja azonnal elkészítjük az új igazolványát.

Ha az eljárás kapcsán kérdése lenne, az alábbi részletes információk áttekintését javasoljuk előzetesen, vagy fordulhat hozzánk e-mailben a gazszerelok@mmk.hu címen. A levél tárgyában adja meg: érdeklődés, név.

 

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

Ki jogosult a gázszerelők névjegyzékébe bejelentkezni?
A gázszerelők nyilvántartása arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, a nyilvántartási rendelet 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

Hogyan történhet a bejelentés?
A bejelentés az útmutatóban leírtak szerint:
e-papíron keresztül,
postai úton, vagy
személyesen, vagy meghatalmazott útján a Magyar Mérnöki Kamara budapesti székhelyén történhet.

Lehet-e e-mailben a bejelentést megtenni?
Nem.
Elektronikus úton csak e-papíron keresztül intézheti a bejelentéseit. Az e-mailen megküldött előzetes áttekintés azt a célt szolgálja, hogy amennyiben nem személyesen (postán, e-papíron) szeretné ügyét intézni, akkor biztosan befogadjuk a bejelentését.

Ki végezheti a gázszerelői tevékenységet?
A gázszerelői tevékenységet az a személy végezheti, aki rendelkezik
a nyilvántartási rendelet 1. mellékletében meghatározott képesítéssel, vagy más azzal egyenértékű, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben meghatározott képesítéssel, és
az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.

Kell-e gyakorlati időt igazolni?
Bizonyos tevékenységek esetében Igen.
A gázszerelői tevékenységet az a személy végezheti, aki rendelkezik a nyilvántartási rendelet 1. mellékletében meghatározott képesítések esetében az alább meghatározott gyakorlati idővel:

1.

Végezhető tevékenység

Végzettség

Szakképesítés

Gyakorlati idő

3.

Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása

– épületgépész mérnök,

– gázipari mérnök,

– gépészmérnök,

– gázipari szakmérnök,

– épületgépész üzemmérnök vagy

– gázszolgáltatói szaküzemmérnök,

központifűtés- és gázhálózat-
rendszerszerelő szakképesítés

3 év

5.

Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása,

– épületgépész mérnök,

– gázipari mérnök,

– gépészmérnök,

– gázipari szakmérnök,

– épületgépész üzemmérnök,

– gázszolgáltatói szaküzemmérnök

gáz- és hőtermelő-
berendezés szerelő szakképesítés

3 év

9.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)

– épületgépész mérnök,

– gázipari mérnök,

– gépészmérnök,

– gázipari szakmérnök,

– épületgépész üzemmérnök,

– gázipari szaküzemmérnök,

– épületgépész technikus,

– gázipari technikus

gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3 év

Van-e kötelező továbbképzési kötelezettségük a gázszerelőknek?
Igen.
A gázszerelő az alábbi modulokból álló, személyes jelenléthez kötött, minimum 10 óra időtartamú továbbképzést, legalább ötévenként köteles teljesíteni:
a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, és
az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyagból.

Lehet-e mentesülni a kötelező továbbképzés alól?
Abban az esetben mentesül a gázszerelő a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, ha a nyilvántartási rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező jogosultság alapján végzi tevékenységét.

 

Végezhető tevékenység

Végzettség

Szakképesítés

Gyakorlati idő

8.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy

– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

10.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy

– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

 

A továbbképzés teljesítésével automatikusan meghosszabbodik az igazolvány lejárata?
Nem.
A továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolás nincs hatással az igazolványban bejegyzett lejárati határidőre, azaz nem válik az igazolvány érvényessé a hosszabbításra vonatkozó bejelentés nélkül. Tehát ilyen esetben is be kell jelenteni a lejárat előtt a hosszabbítási szándékot.

Milyen formában kell bemutatni a képesítésről, illetve a továbbképzésről szóló dokumentumokat?
Első igazolvány kérése esetén minden dokumentumot eredetiben is be kell mutatni személyes ügyintézés esetén, vagy hiteles másolat benyújtása szükséges a képesítésekről, illetve a továbbképzésről szóló bizonyítványokról, amennyiben postai úton kíván ügyet intézni.

Van-e az igazolványkép kapcsán valamilyen előírás?
Igen.
A gázszerelői igazolványba kerülő igazolványkép egy évnél nem lehet régebbi, azaz a korábbi igazolványban szereplő képpel nem lehet azonos. Nem elfogadható olyan igazolványkép sem, amelyen a személy sapkát vagy napszemüveget visel.

Hogyan igazolható a továbbképzés teljesítése?
A továbbképzést a képzőintézmény által kiadott tanúsítvánnyal, oklevéllel, igazolással lehet igazolni, amely egy évig használható fel a nyilvántartásba történő bejelentésekhez.

 

Minden évben meg kell fizetni az eljárási díjat?
Nem.
A 29/2020. (VIII. 5.) MMK Elnökségi határozatában foglaltak alapján 2020. szeptember 1-től a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja a választott ügyintézési módtól függően eltérő összegű, melyet csak a felsorolt esetekben kell megfizetni az alábbiaknak megfelelően:
a. Elektronikus ügyintézés ( epapir.gov.hu -n benyújtva, előre utalással) esetén: 10 000,- Ft;
b. Postai ügyintézés (előre utalással) esetén: 12 000,- Ft;
c. Személyes ügyintézés (azonnali igazolvány kiállítás, bankkártyás befizetéssel) esetén 15 000,- Ft

Hogyan fizethetem be az eljárás díját?
Amennyiben követi az ajánlott eljárási folyamatot, a bejelentés megadott szakaszában díjbekérő számlát fog kapni, melyre teljesítheti a díj megfizetését.
A díjat befizetheti átutalással is, a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámunkra. Ebben az esetben kérjük az utalás közlemény rovatában tűntesse fel: nevét, és születési év adatokat.

Mikor van ügyfélfogadás?
Személyes ügyfélfogadást az alábbiak szerint biztosítunk előzetes időpontfoglalás alapján:
Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00
Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

Mi kell tennem, ha a bejelentett adataimban változás állt be?
Amennyiben a gázszerelői nyilvántartásban szereplő adatai megváltoztak, azt 10 munkanapon belül az adatváltozásról, módosításról szóló menüpontban leírt eljárás szerint kell jeleznie részünkre.